O projektu

Tyto webové stránky vznikly díky projektu podpořenému Ministerstvem kultury ČR, jehož cílem bylo rozvíjet kreativní formu výuky a probíhal na Praze 3 v letech 2022-2024 (v první fázi pro nejširší veřejnost, v druhé etapě pro školy a družiny).

Cyklus kreativních workshopů pro děti seznamující je inovativním a alternativním způsobem s historií, architekturou a umělci Prahy 3. Workshopy se odehrávají přímo ve městě, v místě, které je dětem sice známé, ale jehož struktuře přesně nerozumějí. Přes hlubší pochopení a setkání s umělci i pamětníky (externími lektory) je lekce vedou k porozumění svému okolí, k zájmu o jeho historii, zlepšování podmínek života i k ochraně. Kromě dětí navštěvujících klasické základní školy (kterým nabízí projektovou formu získávání informací jako alternativu k frontální výuce) je vhodnou platformou také pro děti v režimu domácího vzdělávání. Nabízí nenásilné přesahy témat z dějepisu, vlastivědy, českého jazyka, výtvarné výchovy či dějin umění – to vše v kontaktu s reálnými příklady staveb a urbanistických situací živého města. Osnova reflektuje RVP, a napomáhá tak k upevnění vzdělávacích cílů.

V čem vidíme jedinečnost tohoto projektu:

 • Projekt klade důraz na hmatatelný kontakt dětí s reálným vystavěným prostředím, které nás obklopuje a formuje – odehrává se proto přímo ve městě. Vyzdvihuje význam veřejného prostoru v území.
 • Dítě se učí a získává znalosti zábavným alternativním způsobem.
 • Propojení galerijní metodiky a animace s vystavěným prostředím města.
 • Minimalizace používání elektroniky, pobyt venku, poznávání prostředí in situ.
 • Vnesení další vrstvy autenticity účastí hostů (umělců a pamětníků).
 • Autorky konceptu mají zároveň uměnovědné i pedagogické vzdělání, zkušenosti s výukou na různých stupních škol, vedením mimoškolních kreativních kurzů a 15 let zkušeností s vedením architektonických vycházek a setkání s architekty.

Proč si myslíme, že má projekt smysl:

Cyklus workshopů nabízí alternativní formou informace a znalosti, jež se budou šířit, udržovat a rozvíjet na školách a v rodinách místních obyvatel a v okruhu přátel účastníků. 

Především však projekt pokládá základ k dlouhodobé práci s mládeží v dané lokalitě. Na základě úspěšně sestavené a vyzkoušené metodiky tohoto pilotního projektu je záměrem v projektu v následujících letech pokračovat a rozvíjet jej ve spolupráci s MČ Praha 3. Díky vytvoření metodiky a podkladů (pracovní listy, interaktivní zadání, další typy kreativních úkolů včetně výtvarného tvoření) mohou v budoucnu workshopy realizovat i individuální zájemci.


Autorský tým

 • Manažer projektu / Jiří Horský
 • Odborná garantka projektu, metodička / Markéta Metelková
 • Autorky konceptu / Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová
 • Odborné vedení, realizace pracovních listů / Kateřina Lopatová, Markéta Metelková, Dana Schlaichertová
 • Koordinace / Jiří Horský, Hynek Choleva
 • Lektorské vedení / Kateřina Lopatová, Marie Metélková, Markéta Metelková, Ondřej Moučka, Eva Novotná, Dana Schlaichertová, Zuzana Tomanová, Barbora Zdrálková
 • Externí lektoři / Lucie Bartůňková, Stella Burkhardtová, Jaroslav Čvančara, Věra Geislerová, Helena Hlávková, Štěpán Holič, Matouš Hrbek, František Janoušek, Simona Jánská, Tomáš Kolský, Simona Koutná, Matyáš Maláč, Jan Melichar, Karel Polata, Dima Šarandin, Pavel Veselý, Jan Vincenec, Vlastimil Zýka
 • Grafický vizuál propagačních materiálů / Jakub Vaněk Studio
 • Grafika pracovních listů / Helena Hlávková
 • Webové stránky, FB, Instagram / Ondřej Schlaichert
 • Editace a jazyková korektura / Jiří Horský, Hynek Choleva
 • Další spolupráce / art re use, atelier Art a Craft Mozaika, Atrium na Žižkově, Červinka-Rolety-Žižkov, Dům Radost, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Farní úřad ČCE Žižkov I. (Betlémská kaple), Lemon design – studio a tiskárna, POP-UP Galerie AVU, Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa, Tower Park Praha (Žižkovská televizní věž), Vachler Art Company, Los Kachlos

Realizace projektu

 • Přátelé Prahy, z. s.

Partneři projektu

 • Infocentrum Prahy 3

Osobní poděkování

 • Paní ředitelce Infocentra Prahy 3 Evě Slezákové za osobní podporu a propagaci projektu

Zvláštní poděkování

 • Ministerstvu kultury České republiky
 • Městské části Praha 3

a všem rodičům a pedagogům, kteří podpořili projekt a aktivně se podíleli při jeho propagaci a realizaci