Workshop:

#6 MŮJ „SVATÝ“ ČLOVĚK

Prověříme, kdo je svatý a jak svaté mezi sebou poznat, seznámíme se s jejich atributy a ztvárníme člověka, který by si svatým být rozhodně zasloužil…

#6 MŮJ „SVATÝ“ ČLOVĚK