Workshop:

MŮJ „SVATÝ“ ČLOVĚK

Workshop proběhl: Středa 23. 11., 14:15 a 16:15 h.


Původní text:

Prověříme, kdo je svatý a jak svaté mezi sebou poznat, seznámíme se s jejich atributy a ztvárníme člověka, který by si svatým být rozhodně zasloužil…

Lektorky: Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová

MŮJ „SVATÝ“ ČLOVĚK