Workshop:

BYDLELI TU PŘED NÁMI II.

Workshop proběhl: Středa 18. 1., 14:15 h. a sobota 21. 1., 10 h.


Původní text:

Připomeneme si jedny z nejstatečnějších lidí, kteří v naší čtvrti v době 2. světové války žili, porozumíme zákonitostem blokové zástavby a kreativně se seznámíme s vojenskými hodnostmi – s historikem Jaroslavem Čvančarou.

BYDLELI TU PŘED NÁMI II.