Workshop:

#28 ZELENÉ OÁZY MĚSTA

Potvrdíme si, že pro příjemný a udržitelný život ve městě je nesmírně důležitá zeleň: parky, stromořadí a v neposlední řadě vnitrobloky. Právě ony jsou často opomíjenými oázami, jejichž potenciál prozkoumáme návštěvou jednoho krásného příkladu. Tvořit budeme tentokrát – jak jinak – v plenéru…

#28 ZELENÉ OÁZY MĚSTA