Workshop:

ZELENÉ OÁZY MĚSTA

Workshop proběhl: Středa 31. 5., 10:00 a 14:15 h.


Původní text:

Potvrdíme si, že pro příjemný a udržitelný život ve městě je nesmírně důležitá zeleň: parky, stromořadí a v neposlední řadě vnitrobloky. Právě ony jsou často opomíjenými oázami, jejichž potenciál prozkoumáme návštěvou jednoho krásného příkladu. Tvořit budeme tentokrát – jak jinak – v plenéru…

ZELENÉ OÁZY MĚSTA