Workshop:

#19 TŘPYTIVÉ OBRAZY

Připomeneme si techniku mozaiky, která je dnes trochu opomíjená, uvidíme její nejvýznamnější žižkovské příklady a především si každý bude moci sám tuto metodu vyzkoušet.

#19 TŘPYTIVÉ OBRAZY