Program na rok 2022

MOJE MĚSTO ŽIŽKOV | Středa 19. 10., 14:15 a 16:15 h.
Zahajovací kreativní workshop: budeme si povídat o základních urbanistických prvcích místa a společně vytvoříme své vlastní město – s architektkou a pedagožkou Helenou Hlávkovou.
Lektorky: Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová
OSLNĚNÍ VERTIKÁLOU | Středa 26. 10., 14:15 a 16:15 h.
Seznámíme se s neogotikou a neorenesancí na Žižkově a ve skupinkách sestavíme objekt sahající až k nebi…
Lektorky: Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová
METRO – UMĚNÍ PRO VŠECHNY | Středa 2. 11., 14:15 a 16:15 h.
Prohlédneme si díla ve veřejném prostoru, jedno monumentální sami vytvoříme a také vystavíme…
Lektorky: Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová
POKORA A OKÁZALOST | Středa 9. 11., 14:15 a 16:15 h.
Navštívíme kostel sv. Rocha, pokusíme se porozumět barokní době a vyzkoušíme si, jak čistit a doplňovat poničenou plastiku ve veřejném prostoru – s restaurátorkou Stellou Burkhardtovou.
Lektorky: Kateřina Lopatová, Eva Novotná
V HLAVĚ KUBISTY | Středa 16. 11., 14:15 a 16:15 h.
Tentokrát budeme na stopě kubismu, navštívíme Betlémskou kapli a přímo v ní si hravě rozkryjeme principy tohoto stylu…
Lektorky: Kateřina Lopatová, Eva Novotná
MŮJ „SVATÝ“ ČLOVĚK | Středa 23. 11., 14:15 a 16:15 h.
Prověříme, kdo je svatý a jak svaté mezi sebou poznat, seznámíme se s jejich atributy a ztvárníme člověka, který by si svatým být rozhodně zasloužil…
Lektorky: Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová
BYDLELI TU PŘED NÁMI I. | Středa 30. 11., 14:15 a 16:15 h.
Seznámíme se s naší nejvýznamnější malířkou 1. poloviny 20. století, jejím dílem i žižkovským tajemstvím a staneme se ilustrátory literární tvorby…
Lektorky: Kateřina Lopatová, Eva Novotná
BEATBOX – RYTMUS MĚSTA | Středa 7. 12., 14:15 a 16:15 h.
Poznáme Žižkov jako živou hudební scénu a především zažijeme skvělý workshop beatboxu s Janem Melicharem.
Lektorky: Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová
ŽIŽKOVSKÝ DEKOR | Středa 14. 12., 14:15 a 16:15 h.
Na procházce budeme hledat místní zdobnost a ornament a s pomocí tradičních dekorovaných válečků si vyrobíme balicí papír, který se bude jistě brzy hodit…
Lektorky: Kateřina Lopatová, Zuzana Tomanová
PRAŽSKÁ MOZAIKA | Středa 21. 12., 14:15 a 16:15 h.
Zaměříme se na zdánlivě obyčejné chodníky a vzory dlažby a jimi inspirovaní vytvoříme nádherná vánoční přání…
Lektorky: Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová

Workshopy se konají každou středu od 14:15 pro věkovou skupinu 9 – 11 let, a od 16:15 pro věkovou skupinu 11 – 13 let.
Sraz i zakončení vždy: Infocentrum, Milešovská 1, Praha 3
Počet účastníků: 2 x 18 (ideálně s dospělým členem rodiny)
Rezervace: volné vstupenky v Infocentru Praha 3, ZDARMA

Změna programu vyhrazena.

Pořádá spolek Přátelé Prahy ve spolupráci s Infocentrem Prahy 3 za finanční podpory EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.