Workshop:

#7 BYDLELI TU PŘED NÁMI I.

Seznámíme se s naší nejvýznamnější malířkou 1. poloviny 20. století, jejím dílem i žižkovským tajemstvím a staneme se ilustrátory literární tvorby…

#7 BYDLELI TU PŘED NÁMI I.