Workshop:

BYDLELI TU PŘED NÁMI I.

Workshop proběhl: Středa 30. 11., 14:15 a 16:15 h.


Původní text:

Seznámíme se s naší nejvýznamnější malířkou 1. poloviny 20. století, jejím dílem i žižkovským tajemstvím a staneme se ilustrátory literární tvorby…

Lektorky: Kateřina Lopatová, Eva Novotná

BYDLELI TU PŘED NÁMI I.